PRO PUBLICO BONO

W ramach działalności pro publico bono Kancelaria pomaga osobom, którym z rożnych względów należy udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej. Głównym kryterium przy akceptacji projektów tego typu jest z reguły trudna sytuacja finansowa osób, które o taką pomoc zabiegają. Z tych względów w niektórych przypadkach mogą zostać Państwo poproszeni o wykazanie dokumentami sytuacji finansowej.
PRO PUBLICO BONOPRO PUBLICO BONO
Copyright © Bujnarowski Kancelaria Prawna
Visual Media Group